ကျွန်ုပ်တို့၏ နောက်ခံသမိုင်းကြောင်း

၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် မြေယာမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့သည် စားနပ်ရိက္ခာ ဖူလုံမှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (FSWG) မှ တဆင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဌာနေတိုင်းရင်းသားများနှင့် လုပ်ကွက်ငယ်တောင်သူများ၏ အခွင့်အရေးကို စိတ်ဝင်စားသော တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းနှင့် အဖွဲ့အစည်းများအကြား မဟာမိတ်အဖွဲ့အသွင် ပေါ်ထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် မြေယာမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့ဝင်များအကြား ပြုလုပ်သော ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုအရ FSWG မှ ခွဲထွက်ပြီး မည်သည့်အဖွဲ့အစည်း၏ အဖွဲ့ဝင်၊ မည်သည့် အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုမျှ ကိုယ်စားမပြုတော့သည့် သီးခြားလွတ်လပ်စွာ ရပ်တည်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မြေယာမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့အနေသည် အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းနှင့် အစိုးရဌာဆိုင်ရာများကြား သဘောထားကွဲလွှဲမှုမရှိစေရန် အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများအတွက် အကျိုးသက်ဆိုင်သူများအား ချပြဆွေးနွေးသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ သတင်းအချက်အလက်များ မျှဝေပေးခြင်းနှင့် အစည်းအဝေးများလက်ခံကျင်းပပေးခြင်းတို့ကို ပေါင်းကူးတံတားအဖြစ် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောဝန်ကြီးဌာန (ယခု သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန)၊ အလှူရှင်များ၊ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့သော မကြုံစဖူး ထူးကဲသည့် အမျိုးသားမြေအသုံးချမှု မူဝါဒအား အများပြည်သူရှေ့တွင် ချပြ၊ ဆွေးနွေး၊ အကြံပြုချက်များရယူသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ကူညီပံ့ပိုးပေးသည့် ကဏ္ဍမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသော အောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်မှ ထွက်ပေါ်လာသည့် ရလဒ်များကြောင့် ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ၊ လုပ်ကွက်ငယ်တောင်သူများ၊ အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားများ၏ အခွင့်အရေးများကို မြှင့်တင်စေမည့် အခြေခံမူများကို အမျိုးသားမြေအသုံးချမှုမူဝါဒတွင် ထည့်သွင်းနိုင်ခဲ့သည်။

အမျိုးသားမြေအသုံးချမူဝါဒနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကျွနု်ပ်တို့၏လုပ်ဆောင်မှုများသည် ယင်းမူဝါဒအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အစိုးရဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်ကောင်းတစ်ခုအဖြစ် နောက်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ အမျိုးသားမြေအသုံးချမှု မူဝါဒအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် တန်းတူညီမျှသော မြေယာအုပ်ချုပ်မှုလုပ်ငန်းများ ပိုမိုအောင်မြင်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် အလွန်အရေးပါသောအရာဖြစ်ကြောင်းနှင့် အမျိုးသားမြေအသုံးချမှုကောင်စီအနေဖြင့် မိမိတို့၏လုပ်ငန်းစဉ်များ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အထောက်အကူပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ ရှုမြင်သုံးသပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း သစ်တောနည်းဥပဒေကဲ့သို့သော မြေယာနှင့်ဆက်စပ်သည့် ဥပဒေပြဌာန်းရေးအတွက် အမျိုးသားမြေအသုံးချမှု မူဝါဒအား အကျိုးသက်ဆိုင်သူများရှေ့ ချပြ၊ ဆွေးနွေး၊ အကြံပြုချက်များရယူသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အတွေ့အကြုံများစွာ ရရှိစေခဲ့ပါသည်။

အစိုးရနှင့် လွတ်တော်များတွင် ပါဝင်သော တိုးတက်သည့် အမြင်ရှိသောသူများသည် မိမိတို့၏လုပ်ငန်းကဏ္ဍများကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အကူအညီဖြစ်စေရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့မျော်မှန်းထားသော မူဝါဒများ အားကောင်းလာစေရန် မိမိတို့အမည်ကို မဖော်ပြဘဲ နှစ်ပေါင်းများစွာ တိုက်ရိုက်ကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။

မြေယာမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့သည် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့်အဖွဲ့အနေဖြင့် စတင်ချိန်ကပင် ပြုလုပ်ခဲ့သော သုသေတန၊ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်များမျှဝေပေးခြင်းတို့ကို အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် သုတေသန၊ အသိပညာဗဟုသုတနှင့် အချက်အလက်များမျှဝေခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းများဖြင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် မြေယာ အခွင့်အရေးနှင့် မြေယာဆိုင်ရာဥပဒေများ အသိအမြင်ဖွင့် ဆရာဖြစ် သင်တန်းအစီအစဉ်သည် ကျွန်ုပ်တို့ စီမံကိန်း၏ ကာလ အကြာရှည်ဆုံးသော လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။