အရပ်ဘက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း

မြေယာနှင့် ပတ်သက်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအား လုပ်ဆောင်သည့် အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများအား ကျွန်ုပ်တို့သည် ကူညီပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိပြီး မြေယာအရေးကိစ္စရပ်များ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသော ပြည်သူများ၏အသံကို မြှင့်တင်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

ရည်ရွယ်ချက်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှ အဓိကလှုပ်ရှားသူများအနေဖြင့် ထိခိုက်ခံစားနေရသူများအကျိုးစီးပွားအတွက် မိမိတို့ဦးဆောင်မှုဖြင့် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးလုပ်ကွက်ငယ်တောင်သူများနှင့် ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ၏ မြေယာလုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာမြေယာများလုပ်ပိုင်ခွင့် ခိုင်မာစေရေးနှင့် သူတို့၏အသံများ ပိုမိုမြှင့်တင်နိုင်ရန် ဖြစ်သည်။

အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်သည် အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏အသံကို နားထောင်ခြင်း၊ သူတို့နှင့် မိတ်ဖက်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအား ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။

အဓိက လုပ်ဆောင်ရွက်မှုများ:

  • ဒေသခံလူထုမိတ်ဖက်များမှ တဆင့် မြေယာအခွင့်အရေးနှင့် မြေယာဥပဒေများဆိုင်ရာ အမြင်ဖွင့်သင်တန်းများ ပို့ချပေးခြင်း – ဤ အစီအစဉ်မှတဆင့် မြေယာမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့မှ သင်ကြားပေးထားသော သင်တန်းဆရာ/မများသည် တည်ဆဲဥပဒေမူဘောင်အရ မြေယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်နှင့် ရပိုင်ခွင့်များဆိုင်ရာ အဓိကအကြောင်းအရာများကို တောင်သူလယ်သမားများ ပိုမိုသိရှိစေရန် သင်တန်းပို့ချပေးလျက်ရှိပြီး မိမိတို့၏ရပိုင်ခွင့်များအား အသိပေးလှုံ့ဆော်မှုပြုလုပ်ခြင်းနှင့် တောင်းဆိုခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ရန် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးပါသည်။
  • အရပ်ဘက် လူမှုအဖွဲ့အစည်း၏ လုပ်ငန်းများအား ကူညီပံ့ပိုးခြင်း – မြေယာမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့သည် အဆင့်ကဏ္ဍအသီးသီးတွင် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသော အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏အသံကို နားထောင်ပြီး မြေယာနှင့် ပတ်သက်၍ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ စုပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပါဝင်ကာ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အားသာချက်နှင့်ကိုက်ညီသောနည်းလမ်းများဖြင့် ကူညီပံ့ပိုးပေးပါသည်။
  • မြေယာမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့၏ ဆွေးနွေးပွဲများ စီစဉ်ခြင်း – မြေယာမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့သည် အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ စိတ်ဝင်စားသော အကြောင်းအရာများနှင့် အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများထံမှ လုံလောက်သည့် စိတ်ဝင်စားမှုမရရှိသေးသော အရေးကြီးအကြောင်းအရာများအပေါ်မူတည်ပြီး ဆွေးနွေးပွဲများ စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

သင်တန်းများဖြင့် ခေါင်းဆောင်များမွေးထုတ်ပေးခြင်းနှင့် ဒေသခံပြည်သူလူထုများအား စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးခြင်း

မြေယာမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့၏ ကာလအကြာရှည်ဆုံး ရှေ့ဆောင် ဆောင်ရွက်မှုမှာ မြေယာအခွင့်အရေးနှင့် မြေယာဥပဒေများဆိုင်ရာ ဆရာဖြစ် အသိမြင်ဖွင့်သင်တန်းပေးခြင်း အစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ဆရာဖြစ်သင်တန်းကို ပဲခူး၊ မန္တလေး၊ စစ်ကိုင်း၊ မကွေး၊ တနင်္သာရီ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ နေပြည်တော်၊ ကချင်၊ ရှမ်း၊ ကရင်နှင့် ကယားပြည်နယ်များရှိ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသခံအစုအဖွဲ့များနှင့် လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (FAB) များအား ပို့ချပေးသွားခဲ့ပါသည်။ ယင်းအဖွဲ့များသည်လည်း ဒေသခံပြည်သူလူထု တစ်သောင်းကျော်အား ဆင့်ပွားမျှေ၀ သင်တန်းပို့ချပေးသွားခဲ့သည်။

အချို့ကိစ္စရပ်များတွင် အဆိုပါသင်တန်းသည် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းစီအား မိမိတို့ဒေသ၏ခေါင်းဆောင်အဖြစ် မွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ဆရာဖြစ်သင်တန်းဆင်း တစ်ယောက်သည် သူ၏ အသိအမြင်ဗဟုသုတများအား မိမိတို့ဒေသအတွင်းရှိ တောင်သူလယ်သမားများကွန်ယက်နှင့် ကျေးရွာအတွင်းတွင် ပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်း၊ သက်သေအထောက်အထားများပြကာ လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မျတ် – ပုံစံ (၇) လျှောက်ထားရန် တိုက်တွန်းခြင်းတို့ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဒေသခံပြည်သူများသည် လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ် အားဖြင့် မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်မှု ခိုင်မြဲအောင် အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး ရာပေါင်းများစွာသော မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်သည့်လယ်မြေဧကများဆိုင်ရာ ရပိုင်ခွင့်များကို အကာအကွယ်ပြုပေးမည့် တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများကို လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ထားကြပြီဖြစ်သည်။

လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ်လျှောက်ထားခြင်းသည် အမြဲတမ်းမှန်ကန်သော ရွေးချယ်မှုမဖြစ်နိုင်သော်လည်း၊ မြေယာဥပဒေများနှင့် မြေယာအခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ အသိအမြင်ဗဟုသုတများ သိရှိထားခြင်းသည် တစ်ဦးချင်းအတွက် သော်လည်းကောင်း၊ ဒေသခံလူထုတစ်ရပ်လုံးအတွက်သော်လည်းကောင်း၊ အများပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရာတွင် စွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်စေပါသည်။