သတင်းများ

Aug 05 2022

မြေယာမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့၏ ဝက်ဆိုဒ်နှင့် ဆင်တူသော ဒိုမိန်းများဖြင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ အသိပေး အကြောင်းကြားခြင်း

Aug 05 2022

မြေယာမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့၏ ဝက်ဆိုဒ်နှင့် ဆင်တူသော ဒိုမိန်းများဖြင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ အသိပေး အကြောင်းကြားခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံ၏ COVID-19 ကာကွယ်တားဆီးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပံ့ပိုးကူညီရန်အတွက် ရန်ပုံငွေ ထပ်မံ ချမှတ်လိုက်ကြောင်း LIFT မှ ကြေညာလိုက်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ COVID-19 ကာကွယ်တားဆီးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပံ့ပိုးကူညီရန်အတွက် ရန်ပုံငွေ ထပ်မံ ချမှတ်လိုက်ကြောင်း LIFT မှ ကြေညာလိုက်ပါသည်။
Apr 10 2020

မြန်မာနိုင်ငံ၏ COVID-19 ကာကွယ်တားဆီးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပံ့ပိုးကူညီရန်အတွက် ရန်ပုံငွေ ထပ်မံ ချမှတ်လိုက်ကြောင်း LIFT မှ ကြေညာလိုက်ပါသည်။

Apr 10 2020

မြန်မာနိုင်ငံ၏ COVID-19 ကာကွယ်တားဆီးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပံ့ပိုးကူညီရန်အတွက် ရန်ပုံငွေ ထပ်မံ ချမှတ်လိုက်ကြောင်း LIFT မှ ကြေညာလိုက်ပါသည်။

အများပြည်သူရှေ့ ချပြ ဆွေးနွေး၊ အကြံပြုချက်များ ရယူတဲ့ ပွဲများက ရလဒ်များကို ဆန်းစစ်သုံးသပ်မှုနှင့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များရေးဆွဲခြင်း (၂) ရက်တာ အစည်းအဝေးကို ပြုလုပ်ခြင်း
အများပြည်သူရှေ့ ချပြ ဆွေးနွေး၊ အကြံပြုချက်များ ရယူတဲ့ ပွဲများက ရလဒ်များကို ဆန်းစစ်သုံးသပ်မှုနှင့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များရေးဆွဲခြင်း (၂) ရက်တာ အစည်းအဝေးကို ပြုလုပ်ခြင်း
Oct 18 2019

အများပြည်သူရှေ့ ချပြ ဆွေးနွေး၊ အကြံပြုချက်များ ရယူတဲ့ ပွဲများက ရလဒ်များကို ဆန်းစစ်သုံးသပ်မှုနှင့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များရေးဆွဲခြင်း (၂) ရက်တာ အစည်းအဝေးကို ပြုလုပ်ခြင်း

Oct 18 2019

အများပြည်သူရှေ့ ချပြ ဆွေးနွေး၊ အကြံပြုချက်များ ရယူတဲ့ ပွဲများက ရလဒ်များကို ဆန်းစစ်သုံးသပ်မှုနှင့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များရေးဆွဲခြင်း (၂) ရက်တာ အစည်းအဝေးကို ပြုလုပ်ခြင်း

အမျိုးသမီးများ၏ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုကို ခြိမ်းခြောက်နေသော မြန်မာ့လယ်ယာမြေ ဥပဒေ (Coconuts Yangon)
အမျိုးသမီးများ၏ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုကို ခြိမ်းခြောက်နေသော မြန်မာ့လယ်ယာမြေ ဥပဒေ (Coconuts Yangon)
Oct 02 2019

အမျိုးသမီးများ၏ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုကို ခြိမ်းခြောက်နေသော မြန်မာ့လယ်ယာမြေ ဥပဒေ (Coconuts Yangon)

Oct 02 2019

အမျိုးသမီးများ၏ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုကို ခြိမ်းခြောက်နေသော မြန်မာ့လယ်ယာမြေ ဥပဒေ (Coconuts Yangon)

မြေအသုံးချရေးမူဝါဒ အသက်ဝင်လာရေး
မြေအသုံးချရေးမူဝါဒ အသက်ဝင်လာရေး
Aug 07 2019

မြေအသုံးချရေးမူဝါဒ အသက်ဝင်လာရေး

Aug 07 2019

မြေအသုံးချရေးမူဝါဒ အသက်ဝင်လာရေး

မြန်မာ့လူငယ်နှင့် အနာဂတ်မြေယာ - မြေယာမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့၏ လူငယ်စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်နှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် သုတေသနဆိုင်ရာ အခမ်းအနားကျင်းပခြင်း
မြန်မာ့လူငယ်နှင့် အနာဂတ်မြေယာ - မြေယာမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့၏ လူငယ်စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်နှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် သုတေသနဆိုင်ရာ အခမ်းအနားကျင်းပခြင်း
Jul 17 2019

မြန်မာ့လူငယ်နှင့် အနာဂတ်မြေယာ - မြေယာမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့၏ လူငယ်စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်နှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် သုတေသနဆိုင်ရာ အခမ်းအနားကျင်းပခြင်း

Jul 17 2019

မြန်မာ့လူငယ်နှင့် အနာဂတ်မြေယာ - မြေယာမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့၏ လူငယ်စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်နှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် သုတေသနဆိုင်ရာ အခမ်းအနားကျင်းပခြင်း